RIITTA LALLA

riitta-lalla-vaalikuva

37

Olen Riitta Lalla, sairaanhoitaja, neurologian esh, sairaanhoitajajohtaja, yrittäjä (Seniori-neuvoksetar t:mi) ja  jokapaikan innovaattori-aktivaattori. Olen toiminut nyt yhden kauden Asikkalan vihreiden kunnanvaltuutettuna ja toivon voivani jatkaa kuntapäättäjänä toisenkin kauden. Olen terveyden- ja sairaanhoidon ammattilainen jo yli neljäkymmenen vuoden ajalta. Olen naimisissa, kuuden aikuisen äiti, joista kolmen biologinen äiti, lapsenlapsia kuusi, seitsemäs tulossa ja tämän lisäksi perheeseemme kuuluu koira Armas.

Uskon, että nyt ei ole hetki antaa periksi hyvinvoinnin lupauksesta – siitä lupauksesta, jonka tämä maa on sukupolvi toisensa jälkeen antanut lapsilleen. Edessämme on valinta: valitsemmeko inhimillisten ja kestävien uudistusten tien vai kovien arvojen ja epäoikeudenmukaisten leikkausten tien?

Maan nykyhallitus leikkaa ihmisten hyvinvoinnista ja lastemme koulutuksesta. Se kääntää selkänsä vastuulle yhteisestä ympäristöstämme, metsistämme ja tulevista sukupolvista. Kunnassamme voimme valita toisin. Kestävillä uudistuksilla me voimme puolustaa sitä mikä meille on arvokasta. Yhdessä me voimme tehdä sen, ehdottoman avoimesti ja rakentavasti.

Me vihreät haluamme vaalia lähiluontoa, tehdä liikkumisen helpoksi ja rakentaa viihtyisää, puhdasta elinympäristöä, jossa ihmisten arki sujuu. Yhdessä voimme tehdä kunnassamme kaiken tarvittavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja valjastaa puhtaasta energiasta jopa menestystekijän.

Tulevaisuus on lapsissamme. Siksi minulle on tärkeää pitää koulutuslupaus siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa erinomaisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Uskon, että me voimme torjua hallituksen leikkaukset kouluista ja päivähoidosta. Yhdessä me voimme puolustaa päivähoidon ja peruskoulujen pieniä ryhmäkokoja sekä parantaa koulutuksen laatua ja tasa-arvoa, jokaiselle lapselle.

Sosiaali- ja terveyspalvelumme toiminta tulee olla ennaltaehkäisevää, korkeatasoista  ja lähellä tuotettua. Emme saa väheksyä Suomen rakentaneita ikäihmisiä, vaan meidän tulee kohdella heitä kunnioittavasti, lämpimästi ja rakkaudella loppuun asti.

Kuntalaisina me päätämme myös palveluista, joilla torjutaan syrjäytymistä, katkaistaan huono-osaisuuden kierre ja edistetään tasa-arvoa. Kuntamme tulee olla paikka, joissa erilaiset ihmiset voivat asua, elää, oppia ja tehdä työtä – kaikki yhtä arvokkaina, ainutkertaisina ihmisinä. Yhdessä voimme ehkäistä ongelmia ennalta, pitää kaikista tasavertaisesti huolta ja kehittää yhteisöllisyyttä, joka tuntuu tänä päivänä kadonneen.

Uskon, että löydämme keinot tukea uusien työpaikkojen syntyä ja auttaa ihmisiä työttö-myydestä kohti työtä. Uutta työtä luodaan parhaiten sijoittamalla uusiin ratkaisuihin: joukkoliikenteeseen, puhtaaseen energiaan, kestävään rakentamiseen ja vaikkapa luo-muruokaan. Yhdessä voimme rakentaa Asikkalaan kestävää ja reilua taloutta ja työtä.

Kuntavaaleissa sinä valitset, mihin suuntaan haluat Asikkalaa ja  Suomen viedä. Yhdessä voimme rakentaa paremman huomisen ja näyttää, että Asikkalan tulevaisuus on valoisa ja inhimillinen. Uskon, että kunta, jonka kuntalaiset aidosti tuntevat omakseen, pärjää. Yhdessä olemme enemmän.

Päätös on sinun!

Lyhyesti:

Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu

1 Kaikilla lapsilla on oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja maksuttomaan varhaiskasvatukseen

2 Vältetään koulutusleikkauksia ja tehdään kouluistamme Päijät-Hämeen parhaat

3 Huolehditaan asikkalalaisten kulttuurista ja sivistyksestä

Suojellaan yhteinen ympäristömme

4 Torjutaan ilmastonmuutosta kaikin keinoin

5 Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisä

6 Suojellaan korvaamatonta luontoamme

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä

7 Uudistetaan sosiaali- ja terveyspalveluita ihmisten ehdoilla, ihmiset edellä, demokraattisesti, tasavertaisesti ja julkisin palveluin

8 Kamppaillaan köyhyyttä ja  syrjäytymistä vastaan, katkaistaan huono-osaisuuden periytyminen seuraavalle sukupolvelle ja tehdään se ennaltaehkäisevästi

9 Luodaan kunnastamme tasa-arvoa suosiva ja syrjinnästä vapaa asuin- ja työpaikka

Luodaan työtä ja turvaa Asikkalaan

10 Luodaan kaikin voimin uusia työpaikkoja ja elinvoimaa kuntaamme

11 Nostetaan ihmiset työttömyydestä työhön. Tavoite: työttömyysaste = 0

12 Nostetaan yrittäjyys kunniaan ja kannustetaan itseyrittäjyyteen