JUHA TAPIOLA

41

Olen Juha Tapiola, 55-vuotias asikkalalainen vuodesta 1990 alkaen ja perheeseen kuuluu vaimo sekä kaksi aikuista lasta, jotka ovat jo muuttaneet omilleen. Meidän kaverina asuu lähes 20-vuotias Lyyli-kissa. Tyttären koira ja hevonen kuuluvat myös ainakin jossain määrin meidän huusholliin.

Koulutukseltani olen lakimies, varatuomari. Lisäksi olen suorittanut tilintarkastajatutkinnon (HT) ja julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan erikoistumistutkinnon (JHT). Kunnallista työkokemusta minulla on 30 vuotta. Asikkalassa olin kunnansihteerinä 1990 – 2000, jonka jälkeen olen ollut Lahden kaupungin palveluksessa. Tällä hetkellä toimin kaupunginreviisorina. Kalastus on minulle mieluinen harrastus. Olen toiminut 25 vuotta Anianpellon kalastuskunnan/vesialueen osakaskunnan sihteerinä.

Olen syntynyt Utsjoella ja äidinkieleni on saame. Saamelaisen maailmankuvan mukaan ihminen ja luonto ovat yhtä. Luonnon kunnioitus on minulle itsestään selvyys. Sipilän hallituksen valmistelemassa metsähallituslaissa luonnon kunnioitus on unohdettu ja taloudellinen eduntavoittelu on asetettu etusijalle. Tämä sai minut aktivoitumaan poliittisesti ja liittymään vihreisiin. Kuntavaalit ovat samalla yleisvaalit, jotka osoittavat poliittisen suunnan Suomessa. Tämä oli ensimmäinen syyni ryhtyä ehdokkaaksi. Uskoakseni työkokemuksestani ja kuntatalouden osaamisestani olisi hyötyä Asikkalan valtuustossa.

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Minusta kunnan tulee keskittyä näihin perustehtäviin. Kuntien taloustilanne ei tällä hetkellä salli rönsyilyä perustehtävien ulkopuolelle.

Asikkalassa sosiaali- ja terveystoimen tehtävät on siirretty Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymälle. Näiden tehtävien osalta kunnan mahdollisuudet toiminnan sisällön vaikuttamiseen ovat varsin rajalliset. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut järjestetään hyvinvointiyhtymässä pääosin kuntien omistamissa kiinteistöissä ja tilanne jatkunee samana myös valtakunnallisen sote-uudistuksen jälkeen. Kiinteistöihin liittyvät kysymykset ovat tulevaisuudessa tärkeässä roolissa valtuustossa myös Asikkalassa.

Asukkaiden hyvinvoinnissa kunnan tulee huomioida erityisesti lapset ja nuoret, koska heissä on meidän tulevaisuus. Mahdollisuus palkalliseen työhön on perusoikeus ja kunnan tulee olla aktiivinen esim. kaavoituksessa, jotta kunta pysyy elinvoimaisena ja myös yrityksillä on hyvät toimintaedellytykset sekä mahdollisuudet työllistää ihmisiä. Myös asuntorakentamisessa kunnan tulee olla aktiivinen. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on arvo, jota haluan korostaa kaikessa työssäni. Kaikki edellä oleva on mahdollista toteuttaa ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

Avoimuus, luottamus ja rakentava yhteistyö ovat keskeisiä arvoja, joiden toivon toteutuvan tulevalla valtuustokaudella Asikkalassa.