JORMA KULOKORPI

 

36

Olen Jorma Kulokorpi, yrittäjä henkeen ja vereen. Yrittäjyys, puhdas luonto sekä lastemme turvallinen tulevaisuus ovat sydäntäni lähellä. Niiden eteen haluan tehdä töitä.

SINÄ PÄÄTÄT, KUKA  PÄÄTTÄÄ ASUINKUNTASI:
– opetuksesta ja kouluruuasta
– vesi- ja viemäriverkostosta
– työllisyyden ja yritysten menestymisen edellytyksistä
– uusiutuvien energialähteiden käytöstä
– katujen ja teiden ylläpidosta, hiekoituksesta, katuvaloista, puhtaasta luonnosta
– jatkokoulutustarjonnasta ja päivähoitopaikoista
– nuorisotiloista ja -toiminnasta
– jätteiden käsittelystä
– kirjastopalveluista, kulttuuritarjonnoista, liikenneyhteyksistä
– puisto- ja harrastusalueista, liikuntapaikoista,  tonttien kaavoituksesta ja rakentamisesta
– tietoyhteiskuntaa edistävästä kehittämistyöstä