Puoluekokous

Kunnanvaltuutettu Riitta Lallan terveiset Vihreiden puoluekokouksesta Lahdesta 21.- 22.5.2016

Vihreät ovat olemassa turvatakseen ympäristön, ihmisten ja politiikan tulevaisuuden. Kaikki Vihreiden toiminta perustuu yhteisiin vihreisiin arvoihin, joita ovat vapaus, vastuu ja välittäminen.

HYVINVOINTIA KAIKILLE

Puolustamme tasa-arvoista hyvinvointiyhteiskuntaa. Nyt ei ole aika säästää asioissa, jotka edistäisivät ihmisyyttä tai jotka mahdollistavat yhtäläisen osallistumisen.

On hyvä muistaa, että useimmat ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät asiat eivät kuitenkaan ole sosiaali- tai terveyspalveluita. Hyvinvointi syntyy sujuvasta arjesta, mahdollisuudesta osallistua, yhdessä tekemisestä, elämyksistä, itsensä toteuttamisesta, uuden oppimisesta. Kuntahallintokielellä nämä tarkoittavat kaavoitusta, kevyen liikenteen väyliä, asukastiloja, kulttuuripalveluita, nuorisotyötä, liikuntapaikkoja, lähidemokratiaa, kansalaisopistoja, joukkoliikennettä, järjestöjen toiminnan tukemista. Päätösvalta näistä on jatkossakin kunnilla.

Miten varmistamme, että jatkossakin kunnissa satsataan näihin, vaikka ennaltaehkäisevän työn hedelmät eivät näy heti kunnan omassa kukkarossa? Olisiko lainsäädännöllä syytä vahvistaa hyvinvointipalveluiden asemaa? Tai pitäisikö valtionosuusjärjestelmään sisällyttää kannustimia hyvinvoinnin edistämisen tukemiseksi?

KOULUTUS EDISTÄÄ TASA-ARVOA

Vihreät tähtäävät siihen, että kasvatuksessa ja koulutuksessa toteutuu tasa-arvo. Koulutuksesta ei pidä leikata ja säästää. Suuri kuntiin jäävä kokonaisuus on koulutus. Koulutuksella on äärimmäisen tärkeä merkitys niin koko pienen kansamme hyvinvoinnin rakentamiselle kuin lastemme ja nuortemme tulevaisuudelle. Mitä vaikeampia aikoja elämme, sitä tärkeämpää koulutusjärjestelmän ylläpito on. Koulu on tietoyhteiskuntamme ja innovaatiojärjestelmämme ydin.

Kunnille jää suuri vastuu Suomen tulevaisuuden rakentamisessa siinä, että jokainen lapsi ja nuori saa riittävän vahvan perustan elämälleen. Siten he voivat siirtyä peruskoulusta jatkokoulutuksen kautta työelämään rakentamaan omalta osaltaan hyvinvointiyhteiskuntaamme. Viisaassa kunnassa satsataan varhaiskasvatukseen ja kouluihin, taataan riittävän pienet ryhmäkoot eikä rajata oikeutta varhaiskasvatukseen.

KÖYHYYS KURIIN

Köyhyys rajoittaa osallistumista, luo yksinäisyyttä ja altistaa mielenterveysongelmille. Lapsiperheiden ja ikääntyvien köyhyys on hälyttävästi lisääntynyt. Perustoimeentulo on turvattava kaikille.

REILUA TALOUSPOLITIIKKAA

Tuemme talouspolitiikkaa, joka tähtää tuloerojen kaventamiseen, ei vain sukupuolten välillä, vaan myös rikkaimpien ja köyhimpien välillä.

GLOBAALIA VASTUUTA

Maailma on yhteinen. Kaikilla ihmisillä on oikeus turvattuun elämään ilman sotia, joista kärsivät eniten naiset ja lapset. Päätöksemme täällä vaikuttavat maailmaan myös muualla.

SEIS VÄKIVALLALLE

Ajamme moniarvoisuutta ja yhtäläisiä ihmisoikeuksia kaikille. Kaikenlaiseen syrjintään ja vihapuheeseen on puututtava heti.

LUONNON PUOLESTA

Luonto tarvitsee meitä suojelemaan ympäristöä, torjumaan ilmastonmuutosta sekä vähentämään kulutusta ja jätteitä. Ruokahävikin vähentäminen kotitaloudessa on suuri päivittäinen uroteko.

Lisää Vihreiden toiminnasta syksyllä uudistuvista sivuistamme. Toivotamme uudet ja ennen kaikkea erityisesti nuoret jäsenet tervetulleiksi luomaan vihreätä politiikkaa Asikkalassa. Aurinkoista, vastuullista ja tasa-arvoista kesää!

Asikkalan Vihreät ry