POLITIIKKA

ME VIHREÄT HALUAMME:

Näissä kuntavaaleissa 2017 päätetään Suomen suunnasta.

Vihreät haluaa yhdessä ihmisten kanssa rakentaa kestävää tulevaisuutta. Me valitsemme inhimillisen vaihtoehdon. Me uskomme, että nyt ei ole hetki antaa periksi hyvinvoinnin lupauksesta – siitä lupauksesta, jonka tämä maa on sukupolvi toisensa jälkeen antanut lapsilleen. Edessämme on valinta: inhimillisten ja kestävien uudistusten tie vai kovien arvojen ja epäoikeudenmukaisten leikkausten tie. Maan hallitus leikkaa ihmisten hyvinvoinnista ja lastemme koulutuksesta. Se kääntää selkänsä vastuulle yhteisestä ympäristöstä ja tulevista sukupolvista.

Kunnissa voidaan valita toisin.

Kunnilla on Suomessa suuri valta. Kunnissa voimme valita tälle maalle toisen suunnan ja luoda ihmisille toivoa paremmasta huomisesta. Kestävillä uudistuksilla me haluamme puolustaa sitä mikä on arvokasta. Yhdessä me voimme tehdä sen.Me vihreät haluamme luoda uutta työtä, jotta Suomi menestyisi ja joka tuo turvaa ihmisille nykypäivän työelämän murroksessa. Pitämällä huolta ihmisistä ympärillämme ja ympäristöstämme luomme hyvää tulevaisuutta. Köyhyyden torjuminen on välttämätöntä, jotta ihmiset pysyvät samassa veneessä. Hyvällä koulutuksella luomme jokaiselle nuorelle mahdollisuuden hyvään elämään ja taloudelle uuden nousukiidon.

Uskomme vakaasti, että tätä maata voidaan uudistaa paremmaksi meille kaikille. Sosiaaliturva on uudistettava perustuloksi, jotta ihmiset pääsevät työhön ja yhteiskunnan täysiarvoiseksi jäseneksi. Suomalainen sosiaaliturva nostaa ihmiset köyhyydestä. Eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen on tärkeää, sillä pidämme huolta jokaisen oikeudesta hyvään tulevaisuuteen. Kansainvälisyys työmarkkinoilla taas luo lisää työpaikkoja ja vie Suomen nimeä maailmalle.

Julkinen talous korjataan nostamalla työllisyyttä, uudistamalla rakenteita, tekemällä asiat toisin ja investoimalla kestävään kasvuun. Palvelujen leikkaukset johtavat vain kurjistumisen kierteeseen. Emme halua luoda vastakkainasettelua julkisen sektorin työntekijöiden ja yksityisten työpaikkojen välillä. Molempia tarvitaan. Hyvinvointipalveluja ja sosiaaliturvan rahoitusta on puolustettava.

Me vihreät haluamme uudistaa Suomen julkista sektoria, työelämää ja taloutta. Emme nojaudu vanhakantaisiin keskitettyihin energia-ratkaisuihin tai ihmisiä holhoavaan hallintoon. Etsimme uusia, parempia ratkaisuja niin ihmisille, ympäristölle kuin taloudellekin. Samalla ratkomme  aikamme suuria ympäristökriisejä; ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma ja käsillä on viimeiset hetket sen hillitsemiseen. Meidän tulee ajatella tulevaisuutta ja lapsiamme.

Utelias ja rohkea vihreä yhteiskunta uskaltaa ottaa käyttöönsä älykkäitä ja kestäviä energiaratkaisuja uusien työpaikkojen luomiseksi. Se puolustaa myös Suomen arvoja, kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia ulkopolitiikassaan. Se uskaltaa uudistaa työmarkki-noitamme ja sosiaaliturvaamme vastaamaan tämän päivän suomalaisten tarpeisiin ja huomisen työpaikkojen luomiseen. Se takaa jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. Silloin me pärjäämme, kun kaikilla on tilaa olla omanlaisiaan. RL