Asikkalan Vihreiden luottamushenkilöt, -paikat ja yhteystiedot

Helen, Monna: Hyvinvointilautakunnan jäsen (varalla Terttu Olli, Vihreät valtuustoryhmän jäsen), kunnanhallituksen varajäsen, valtuuston vaalilautakunnan vars. jäsen (varalla Juha Tapiola), Vihreät valtuustoryhmän sihteeri

Kilpinen, Kari: Teknisen lautakunnan jäsen (varalla Tomi Okker), Kiinteistötoimitusten uskottu mies, Vihreät valtuustoryhmän jäsen, Asikkalan Vihreät ry:n rahastonhoitaja

Lalla, Riitta: Kunnanhallituksen jäsen (varalla Monna Helen), kaavoitusjaoston pj. (varalla Monna Helen), kh:n edustaja tekninen lautakunta, kunnan yhteistyötoimikunnan vars. jäsen, , PHHYKY: hyvinvoinnin ja terveydenedistämislautakunnan jäsen (varalla Hannu Siivonen), kunnan edustaja Työterveys Wellamo Oy:n yhtiökokouksissa, kh:n edustaja Asikkalatalot Oy, Vihreät valtuustoryhmän varapuheenjohtaja, jäsenvastaava

Olli, Terttu: Asikkalan Vihreät ry:n sihteeri, Hyvinvointilautakunnan varajäsen

Siivonen, Hannu: Tarkastuslautakunnan jäsen (varalla Ari Lampila), PHHYKY: hyvinvoinnin ja terveydenedistämislautakunnan varajäsen, Vihreät valtuustoryhmän jäsen, Asikkalan Vihreät ry:n puheenjohtaja

Tapiola, Juha: valtuutettu, Vihreät valtuustoryhmän puheenjohtaja

Wikström, Tuula: Asikkalan Vesi ja Satama Oy:n hall. jäsen, Asikkalan Vihreät ry:n varapuheenjohtaja

YHTEYSTIEDOT: 

Helen, Monna: 045 8596829, monna.helen@gmail.com

Kilpinen Kari: 040 5572071, kari.kilpinen@salpaus.fi, kilpuri@phnet.fi

Lalla, Riitta: 044 3133 675, prelimen@gmail.com

Lampila, Ari: 0400 306222,, arilampila.vihreat@gmail.com

Olli, Terttu: 040 5419603, terttu.olli@gmail.com

Siivonen, Hannu: 041 5031735, hannu.siivonen@gmail.com

Tapiola, Juha: 044 309 5991, juha.tapiola@gmail.com

Wikström, Tuula: 045 1108705