Arvot

 

Toimintaamme ohjaavat arvot ja periaatteet:

Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Kaikki toiminta perustuu vihreisiin arvoihin, joita ovat vastuu, vapaus ja välittäminen.

Meidän tulee kantaa vastuumme ympäristöstä ja tulevaisuudesta. Ihmisen toiminnan tulee sopeutua ympäristön kantokykyyn. Hyvinvoinnin on perustuttava kohtuutalouteen ja kestävään kehitykseen. Emme voi eenää lää tulevien sukupolvien kustannuksella.

Vapaus kuuluu kaikille. Ihmisillä tulee olla oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisen oikeutta samaan tai vahingoita eläimiä tai ympäristöä. Vapaus lisää onnellisuutta ja osallisuutta parantamalla ihmisten edellytyksiä päättää elämästään ja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen eri tavoin.

Oikeudenmukainen valtio turvaa hyvän elämän edellytykset kaikille ja kaikissa elämäntilainteissa. Jokainen meistä voi joskus olla heikko. Kaiken toiminnan tulee olla oikeudenmukaista niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Julkisen vallan tulee huolehtia ihmisten elämän edellytyksistä, hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta.

Vihreille on tärkeää arvojen lisäksi se, miten tavoitteet saavutetaan. Haluamme uudistaa politiikkaa avoimeksi, osallistavaksi ja reiluksi. Muistetaan, että tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kaikkia.

cropped-wpmu-headerimg-371-Asikkalan-Vihreät-0.46201800-1426960573.png