Aihearkisto: Blogi

Mitä asioita nyt tarvitaan

luistelukentta-vaaksyn-keskustaan

Me vihreät haluamme luoda uutta työtä, jotta Suomi menestyisi ja joka tuo turvaa ihmisille nykypäivän työelämän murroksessa. Pitämällä huolta ihmisistä ympärillämme ja ympäristöstämme luomme hyvää tulevaisuutta. Köyhyyden torjuminen on välttämätöntä, jotta ihmiset pysyvät samassa veneessä. Hyvällä koulutuksella luomme jokaiselle nuorelle mahdollisuuden hyvään elämään ja taloudelle uuden nousukiidon. Uskomme vakaasti, että tätä maata voidaan uudistaa paremmaksi meille kaikille.

Sosiaaliturva on uudistettava perustuloksi, jotta ihmiset pääsevät työhön ja yhteiskunnan täysiarvoiseksi jäseneksi. Suomalainen sosiaaliturva nostaa ihmiset köyhyydestä. Eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen on tärkeää, sillä pidämme huolta jokaisen oikeudesta hyvään tulevaisuuteen. Kansainvälisyys työmarkkinoilla taas luo lisää työpaikkoja ja vie Suomen nimeä maailmalle. Julkinen talous korjataan nostamalla työllisyyttä, uudistamalla rakenteita, tekemällä asiat toisin ja investoimalla kestävään kasvuun.

Palvelujen leikkaukset johtavat vain kurjistumisen kierteeseen. Emme halua luoda vastakkainasettelua julkisen sektorin työntekijöiden ja yksityisten työpaikkojen välillä. Molempia tarvitaan. Hyvinvointipalveluja ja sosiaaliturvan rahoitusta on puolustettava. Me vihreät haluamme uudistaa Suomen julkista sektoria, työelämää ja taloutta. Emme nojaudu vanhakantaisiin keskitettyihin energia-ratkaisuihin tai ihmisiä holhoavaan hallintoon. Etsimme uusia, parempia ratkaisuja niin ihmisille, ympäristölle kuin taloudellekin. Samalla ratkomme aikamme suuria ympäristökriisejä; ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma ja käsillä on viimeiset hetket sen hillitsemiseen. Meidän tulee ajatella tulevaisuutta ja lapsiamme.

Utelias ja rohkea vihreä yhteiskunta uskaltaa ottaa käyttöönsä älykkäitä ja kestäviä energiaratkaisuja uusien työpaikkojen luomiseksi. Se puolustaa myös Suomen arvoja, kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia ulkopolitiikassaan. Se uskaltaa uudistaa työmarkki-noitamme ja sosiaaliturvaamme vastaamaan tämän päivän suomalaisten tarpeisiin ja huomisen työpaikkojen luomiseen. Se takaa jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. Silloin me pärjäämme, kun kaikilla on tilaa olla omanlaisiaan./RL