Vihreitä näkemyksiä lähinnä rakentamiseen liittyvissä hankkeissa

Hankintalain tavoitteiden mukaan (2 §) hankintayksiköiden on muun muassa pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset lähtökohdat huomioon ottaen.

Voidaan todeta, että jo lain tavoitteet edellyttävät, että ympäristönäkökohdat on otettava huomioon hankintoja tehtäessä. Ympäristönäkökohtiin liittyy keskeisesti uusiutuvan energian käyttö.

Kaavoituksessa ja rakentamisessa uusiutuvan energian käyttö voi tarkoittaa esimerkiksi aurinkopaneelien käyttöä uudisrakennuksissa. Ottaen huomioon, että aurinkopaneelien hinnat ovat koko ajan laskusuunnassa, ei liene taloudelisesti mikään mahdottomuus edellyttää sellaisten käyttöä ainakin kunnan omissa rakennushankkeissa.

Rakentamisessa on edellytettävä, että rakennus pystyy ”hengittämään”. Tällöin on pysyttävä esimerkiksi luonnonmukaisissa tiivisteissä kuten selluvillassa. Vanhojen rakennusten remonteissa tulee ottaa huomioon niiden ikä sekä millaisiin olosuhteisiin ne on rakennettu. Esimerkiksi koneellinen ilmanvaihto voi olla myrkkyä talojen rakenteille.

Keskustarakentamisen lisääntyessä voidaan kaupungeissa myös miettiä esimerkiksi viherkattoja tai kattopuutarhoja. Ranskassa viherkatot (vaihtoehtoisesti aurinkopaneelit) ovat tulleet pakollisiksi uusiin liikerakennuksiin, koska ne säästävät energiaa vähentämällä ulkopuolisen tahon toimittamaa lämpöä ja/tai viilennystä. Ne keräävät myös sadevettä ja helpottavat viemäröintiä sekä palvelevat luonnon monimuotoisuutta antamalla linnuille pesäpaikkoja kaupunkiolosuhteissa. Miksi ei näin voisi tapahtua myös kunnan uusissa rakennushankkeissa tai uusien omakotitalojen ja autokatosten rakentamisessa?