Valtuustoaloite akuuttivuodeosastotoiminnan säilyttämiseksi Vääksyssä

VALTUUSTOALOITE 20.2.2017 LIITTYEN KUNTALAISTEN TAHTOTILAAN VUODE-OSASTOTOIMINNAN SÄILYTTÄMISEKSI ASIKKALASSA

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuustokollegat ja lehterin väki,

Teimme 30.6.2016 päätöksen lähteä mukaan hyvinvointikuntayhtymään. Olin itse yhtenä valtuutettuna päätöstä kannattamassa. Osa valtuutetuista ei halunnut olla päätöksessä mukana, koska meillä ei tuolloinkaan ollut tiedossamme minkäänlaisia pohjatietoja tai talousarvioita siitä, miten toimintaa tullaan harjoittamaan, saati miten kuntalaiset tulevat saamaan palvelunsa.

Uskoimme sinisilmäisesti, että hyvinvointikuntayhtymä tekee kaikkensa, että palvelujen saatavuus ja laatu on taattu. Uskoimme, että v. 2019 maakunnan ottaessa soten järjestämisen haltuunsa, olisimme valmistautuneet muutokseen.

Sote-lakia ei ollut vielä silloin, eikä ole vieläkään, ja näyttää myös siltä, ettei perustuslakikaan salli tällaista palvelujen järjestämisvastuun siirtoa, saati kansalaisten kohtelun ja palveluiden epätasa-arvoista jakautumista. (§:t 6 ja 124)

Hyky aloitti toimintansa 1.1.2017 ja vauhti on ollut henkeä salpaava.

Olemme saaneet kuulla karua muutosprosessin kieltä; akuuttivuodeosastomme toiminta Asikkalasta alasajetaan 13.4., samoin vasta avatun ja remontoidun Siestan eli muistisairaiden intervalliyksikön ovet sulkeutuvat. Upea, ammattitaitoinen henkilöstömme roikkuu löysässä hirressä; akuuttivuodeosastotoiminnan tulevan alasajon jälkeen monet hoitajat ovat suuressa hädässä, sillä kaikilla ei ole ajokorttia päästäkseen keskustaajamaan uusiin töihin tai siirtyäkseen kotihoitoon, jossa ajokortti on välttämättömyys. Korvaaviksi toiminnoiksi tilalle on luvattu kotisairaalatoiminta, joka vasta aloitettuna lopetettiin kunnastamme vuoden vaihteessa, samoin arviointi- ja kuntoutusyksikkö tehostetun palvelun yksikkö Mäntyrinteeseen eli 10-12 tehostetun palveluasumisen muistisairasta vanhusta joudutaan jo parin viikon sisällä pakkomuuttamaan uuteen yksityiseen Attendoon tämän yksikön alta. Hykyjuna jyskyttää eteenpäin.

Koko Päijät-Hämeessä suljetaan neljä vuodeosastoa kuukauden-parin sisällä, osassa, kuten meillä, on jo sairaansijoja vähennetty ja kaikki akuuttivuodeosastotoiminta keskitetään aluksi PHKS:aan, Jalmariin, Orimattilaan ja Salpakankaalle, jossa vasta aloitettiin putkiremontti. Lopuksi kaikki toiminnot ovat sitten Lahdessa.  Jo nyt kalliit hoitojaksot keskussairaalassa ovat pidentyneet hoitopaikkojen vähennyttyä ja päivystyksen ruuhka on entisestään kasvanut. Ympäristökuntien vuodeosastopaikat suorastaan pullistelevat potilaista. Erikoissairaanhoidon kustannukset tulevat kesään mennessä takuuvarmasti karkaamaan käsistä. Ja itäinen ja pohjoinen Päijät-Häme vain yksinkertaisesti jätetään ilman näitä sopimuksen mukaisia yhdenvertaisia palveluja perustuslain ja perussopimuksen vastaisesti.

Kuntalaiset ovat kauhuissaan. Nettiin laitettiin kuntalainen Sari Kolsin aloitteesta kuntalaisaloite pe 3.2. ja la 4.2. alkaen Vääksyssä on kiertänyt paperiversiot kuntalaisaloitteesta. Viime viikolla eräs 91-vuotias ikäihminen, kuntalainen, itki surusta vuodeosastomme lopettamisuhan takia kirjoittaessaan nimeään aloittee-seen, jossa vaaditaan, että Asikkalan kunta aloittaa selvityksen, mitkä ovat Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään liittymisen vaikutukset Asikkalan kunnan talouden ja sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelujen tasoon ja laatuun, onko syytä sanoa irti perussopimus Asikkalan kunnan osalta ja miten sosiaali- ja perus-terveydenhuollon palvelut kuten akuuttivuodeosastotoiminta voitaisiin kestävällä tavalla tuottaa kuntalaisille perustuslain ja perussopimuksen mukaisesti.

Kuntalaisaloitteeseen on nyt sekä netissä että useissa paikoissa ympäri kuntaa olleissa paperiversioissa kertynyt vajaassa kahdessa viikossa lähes 1200 allekirjoi-tusta.  Tämä kertoo pohjoisen Päijät-Hämeen asikkalalaisten todellisen hädän.

Kuntalaiset haluavat, että päätöksen perusteet käydään uudelleen läpi todellisella ja yksityiskohtaisemmalla tasolla, ja he haluavat todentaa sen, onko hyvinvointi-yhtymän toiminta vastannut sitä, mihin valmistelussa ja esitetyillä tavoitteilla on pyritty.

Hyvinvointiyhtymän keskeiset toimintatavoitteethan ovat: 1. peruspalveluiden vahvistaminen, 2. väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 3. sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävän ja yhdenvertaisen saatavuuden luominen toimivalla, vaikuttavalla ja kustannustehokkaalla palvelurakenteella sekä 4. palvelukokonai-suuksien rakentaminen kansalaisten tarpeiden mukaisesti. Meille kesäkuussa esitetyn perussopimusehdotuksen keskeisen ohjausasiakirjan piti olla hyvinvointi-kertomus, jota todennetusti ei kuitenkaan hykystä löydy eli  kunnanhallituksen meille esittämä ja solmimamme perussopimuskin näyttää seisovan täysin huteralla pohjalla!

Haluan vielä tuoda esille Hykyn strategiset tavoitteet 2017-2020:

  1. Tehdään asiat taloudellisesti kestävällä tavalla, jotta pitkäjänteinen toiminta kyetään takaamaan,
  2. Tehdään oikeita asioita, joilla on näkyviä vaikutuksia koko väestöön ja toimintaympäristöön,
  3. Tehdään asiat asiakaslähtöisesti –tarkoittanee kuntalaislähtöisesti

 

Nyt on selvitettävä, onko esitetyillä muutoksilla kuntalaisten hyvinvointi, asiakasläh-töisyys  ja peruspalveluiden tasavertainen saatavuus turvattu? Onko tehty oikeita asioita tällä ”hajoita ja hallitse” -tekniikalla? Onko meillä ollut tietoa tulevista kustannuksista, tehdäänkö asiat taloudellisesti kestävällä tavalla? Selvää on, että nykyinen toiminta on täydellisen alibudjetoitu ja hykykunnat tulevat  vielä saamaan useiden miljoonien lisälaskut.

Meidän on tärkeää huomioida, että muutoksilla on vaikutus myös kuntamme vetovoimaisuuteen ja siten myös kunnan tulonmuodostukseen. Uusia asukkaita ei saada, ja suunnitellut Hykyn toimenpiteet suorastaan ajavat nykyisiä kuntalaisia perheineen keskustaajamaan työn ja palvelujen perässä.

Perussopimuksen § 21:ssä esitetään, että palvelut ovat jäsenkuntien kesken perus-tasoltaan yhtäläiset ja ne laskutetaan yhtäläisillä suoritehinnoilla.  Huomattava on kuitenkin seikka, että kunta voi halutessaan sopia yhtymän kanssa peruslaatua korkeammasta laatutasosta.

Vaadin, että kunnanhallitus ottaa vakavasti kuntalaisten huolen ja ryhtyy välittömästi uudelleenarvioimaan ja syväluotaamaan hyvinvointikuntayhtymään liittymisen vaikutukset kuntalaisten  yhdenvertaisiin perusoikeuksiin ja palvelujen tasapuolisuuteen, tutkii tarkasti kuntalaisten tahtotilan mukaisen ja perussopimuksen § 21:n suoman mahdollisuuden sopia yhtymän kanssa peruslaatua korkeammasta laatutasosta eli vuodeosastopalvelujen säilyttämisestä  kunnassamme sekä ryhtyy sen jälkeen välittömästi kuntalaisten kannalta tarpeellisiin ja asianmukaisiin toimenpiteisiin.

Vääksyssä 20.2.2017

Riitta Lalla