Hykyvaltuusto 27.2.2017 puhe

Arvoisa puheenjohtaja, valtuustokollegat ja lehterin väki,

Uuden hyvinvointikuntayhtymän kanssa eivät kunnat ilmeisesti ole käyneet palvelusopimusneuvotteluja, koska kesällä ja alkusyksystä 2016 ainakin meillä Asikkalassa käytiin PHSOTEYn ja Oivan kanssa palvelusopimusneuvottelut, jotka muodostivat palvelujen pohjan tälle vuodelle. Näin kertoi kunnanjohtajamme tammikuussa. Kysynkin nyt, millä mandaatilla kuntakohtaisia palvelumuutoksia  ja erityisesti nyt tehtyjä  ja suunniteltuja palveluheikennyksiä tehdään? On sanomattakin selvä, että tehtyä  sopimusta eli Asikkalan kunnan tilaamaa ei noudateta siinä muodossa kuin kunta on sitoutunut talousarviossaan siitä maksamaan. Palvelurakennetta leikkaaviin toimenpiteisiin on myös ryhdytty ilman kuntalain vaatimaa kuntalaisten kuulemista valmisteluvaiheessa.  Tiedottaminen on ollut alkeellista ja suorastaan taitamatonta;  viikko sitten tehostetun palvelun asukkaiden omaiset saivat tylyn viestin: tepa-paikka on irtisanottu ja uudesta ei mitään tietoa. Vasta nyt ryhdyttiin  yhteistoimintaan sidosryhmien, vanhusneuvostojen ja henkilöstön kanssa. Mitään neuvottelumenettelyä hykyn kanssa ei  tiettävästi ole käytetty eikä uutta Asikkalan kunnan ja HYKYn välistä legitiimiä palvelusopimusta ole nähty!  On vain Oivan, PHKS:nja Asikkalan kunnan välinen viime vuoden syyskuussa tehty palvelusopimus ja budjettiraami  perus- ja esh:oon vuodelle 2017, jolloin Hykyn nykysuunnitelmat eivät olleet päättäjienkään tiedossa.

Todennäköisesti näin on käynyt myös muissa ympäristökunnissa, joissa muhii myös  melkoinen kapinahenki, joka saattaa hyvinkin nopeasti tehdä brexitit eli perussopimus § 4 saatetaan ottaa käyttöön laajemminkin. Siteeraan erästä kunnanvaltuutettuamme: ”KANNATTAA KUULLA, MISTÄ KANSA PUHUU”.  Näyttää siltä, ettei ympäristökuntien kansan ääntä ole kuultu.

 Asikkalassa tehtiin kuntalaisaloite EI VUODEOSASTON LAKKAUTTAMISELLE  helmikuun alussa: Vajaassa kahdessa viikossa  allekirjoitettuja nimiä kertyi  aloitteeseen 1186  väkilukumme ollessa  vajaat  8300. Kunnanhallitus on saanut kehotuksen ryhtyä toimiin asian suhteen.

Vuodeosastopalveluverkon kehittämisen tuottavuushyödyt ja saatavat säästöt v. 2017 eivät ole tässä uudelleenarvioinnissa ja toimeenpanosuunnitelmassa vieläkään riittävän yksityiskohtaisesti selostettuja: asumispalvelujen kattavuuden laskeminen ja välimuotoisten asumispalvelujen kehittäminen ja mm. päivätoiminnan keventäminen, säästöä 1 m€,  henkilöstöä ei irtisanota, silti sijaisten vähentämisellä ja henkilöstömitoituksella henkilöstösäästöä  1 m€  ja maakunnallinen kotisairaalatoiminta näyttää keskittyvän vain ja ainoastaan Lahteen. Mitä toimenpiteitä nämä sisältävät  ja mistä nämä luvut on tempaistu ja mitä mm. päivätoiminnan keventäminen tarkoittaa? Palvelujen heikennystäkö?

Johtopäätöksissä  esitetyissä mahdollisuuksissa kerrotaan keskitetyn mallin takaavan sairaalapalvelujen laadun, tehokkuuden ja tuottavuuden paremmin ja siten myös ikääntyneille kohdennetut lähipalvelut kunnissa kasvaisivat. En näe mitään numeraalisia lukuja keskitetyn mallin paremmuudesta, tuottavuudesta, laadusta tai tehokkuudesta? Näin esitettyinä ikääntyneille kohdistetut lähipalvelut päinvastoin karkaavat keskustaajamaan.

Erittäin huolestuttavana pidän muutoksen uhkia, jotka uhkaavat tummina pilvinä koko perusterveyden-huoltoamme:

> Vuosittain vanhuspalveluiden asiakaskunta kasvaa 250:llä asiakkaalla, jotka kustannukset kasvavat 3,5 m€:lla/vuosi. Tähän ei talousarviossa ole varauduttu.

> Akkuna-yksikön lopetus lisää vanhuspalveluiden tarvetta.

> Vapautuvista tiloista koituvat vuokrat ovat vuositasolla lähes 1,3 m€.

> Huippu on uhissa mainittu seikka, että raskaiden palveluiden purkamisen sijalle ei voida resurssoida kotiin vietäviä palveluja talousarvion niukkuudesta johtuen !!!! Olen todella hämmästynyt! Kotihoidossa tarvittavien lisähoitajien määräksi on mainittu 50 henkeä.  Jos kotiin vietäviä palveluja ei voida lisätä, mihin lakkautettavien akuuttivuodeosastojen henkilökunta sitten sijoittuu? Miten yhtälö toimii? Ketäänhän ei irtisanota!

Hallituksen kiireellisenä esityslistaan tuomassa käsittelypyynnössä mainitaan: ”mikäli ilmenee tarvetta talousarvion muuttamiseen, hallitus tuo esitykset valtuuston käsittelyyn”. Tuo lause kertoo, että paine talousarvion muuttamiseen on kova ja että ympäristökunnat tulevat saamaan moninkerroin enemmän maksettavaa kuin on sovittu.

Riitta Lalla

valtuutettu (vihr.)

Asikkalassa 27.2.2017