Lämpimästi tervetuloa Asikkalan Vihreiden sivuille!

Kuntavaalit on nyt läpikäyty ja Asikkalan Vihreitä pääsi valtuustoon KOLME!

Monna Helen, Riitta Lalla ja Juha Tapiola. Hienoa! Toivotamme heille innostusta ja rakentavaa yhteistyötä kaikkien valtuutettujen kanssa yhteisten asioiden hoidossa.

Haluatko olla vaikuttamassa Asikkalan tulevaisuuteen? Ovatko vihreät arvot ja tulevaisuus sydäntäsi lähellä? Tule mukaan tutustumaan vihreisiin vaikuttajiin ja tuo omat, raikkaat ajatuksesi mukanasi. Olet tervetullut! Yhdistyksen toiminta ja päätöksenteko suunnataan pääosin Asikkalan kunnan vihreiden strategioiden kehittämiseen, joissa korostuvat erityisesti tulevaisuuden visiot: turvallinen asuinympäristö, asumisen väljyys, luonnonläheisyys, puhdas, raikas ilma ja vesi, peruspalvelujen saavutettavuus ja laajojen vesistöalueiden läheisyys.

Kunnan uusi ja vanha keskusta sekä kanava‐alue muodostavat kaupallisten palvelujen keskittymän väestön asuin- ja palvelutarpeille. Keskusta-alueen maisemallista ja toiminnallista kehittämistä jatketaan painokkaasti edelleen tavoitteena viihtyisä ja toimiva kuntakeskus, joka luontevasti liittyy läheisten järvien rantaalueisiin. Asikkalan Vihreät ottaa erityisesti kantaa sekä lyhyen että pitkän aikavälin kaavamuutoksiin, joilla turvataan kunnan säilyminen viihtyisänä, asukkaidensa näköisenä, houkuttelevana, turvallisena ja puhtaana asumispaikkana.

Kunnan strategioiden mukaisesti yhdistys edistää kaikin tavoin ympäristöystävällisten energiatuotantomuotojen rakentamista ja käyttöönottoa. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan edistämään paikallista demokratiaa kuulemalla kuntalaisia ja viemällä kehitettäviä asioita eteenpäin päätöksenteossa. Erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointi sekä ikäihmisistä huolenpito ovat Asikkalan Vihreiden toiminnan keskiössä. Uusien yrittäjien, erityisesti matkailun ja energia-alan parissa toimijoiden houkutteleminen kuntaan on yhdistyksen toiminnan avainkohteena säilyttääksemme kuntamme vireänä, vihreänä ja toimivana.